Møter dere utfordringer i par-forholdet eller i familien? Har du barn som krever “for mye” og du føler at du kommer til kort. Ønsker du å bli bevisst egne valg og mønstre, og ta styringen i ditt liv?

Trenger du noen å snakke med for å komme videre i livet, avklare veivalg eller bearbeide hendelser som ligger bak i tid? Da kan familieterapi fra ASOK endringstjenester være et godt tilbud.